Folkbildningsrådet föreslås få uppdrag inom funktionshinderpolitiken

Folkbildningsrådet föreslås få nytt uppdrag inom funktionshinderområdet, det framkommer i en ny utredning. Förslaget innebär ett särskilt utpekat ansvar för utbildningsmålet för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken föreslår att Folkbildningsrådet ska ha ett särskilt ansvar inom området Utbildning och livslångt lärande. Ansvaret ska delas med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Universitet- och högskolerådet (UHR). Skolverket föreslås samordna och koordinera området. Uppdraget innebär att genomföra, följa upp samt sprida kunskap om funktionshinderfrågor. Utbildningsmålet innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande.

Folkbildningen skapar delaktighet och möjlighet till ett livslångt lärande för alla oavsett förutsättningar. En stor del av deltagarna i folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter är personer med funktionsnedsättning. Folkbildningens styrka ligger i att möta varje person och anpassa utifrån deltagares unika förutsättningar och behov. Särskilt folkhögskolan lyfts återkommande som en viktig och väl fungerande utbildningsform för målgruppen.

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) lämnats nyligen till socialminister Lena Hallengren. Exakt hur Folkbildningsrådets uppdrag ska se ut kommer framgå i framtida regleringsbrev från regeringen.