Folkhögskolan gav henne nya drömmar och möjligheter

Tamara var inställd på ett jobb som spårvagnschaufför, och hade inga planer på att studera mer. Men folkhögskolan i Angered öppnade hennes ögon för andra möjligheter.

Senast uppdaterad:

Tamara Khachkzian är 37 år och kommer från Armenien. När hon flyttade till Göteborg för ett par år sedan tyckte hon att hon redan kunde en hel del svenska, och kände sig redo att söka jobb. Därför var hon först tveksam när Arbetsförmedlingen anvisade henne till etableringskurs på folkhögskolan i Angered.

– Jag visste inte riktigt vad kursen innehöll eller vad jag skulle ha den till. Men efter bara en månad hade jag fått både kompisar och massor av ny kunskap. Jag förstod att jag hade fler möjligheter för jobb och utbildning, och att språket var nyckeln!

På etableringskursen studerar man utöver svenska även sådant som historia. Tanken är att dessa kunskaper ska stärka deltagarnas möjligheter att studera eller få ett arbete. Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder, vilket innebär att den anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar och gruppens sammansättning.

– Jag lärde mig mycket om Sverige, säger Tamara. Jag fick också hjälp att hitta en bra väg just för mig. Alla är väldigt hjälpsamma: lärarna, rektorn och studie- och yrkesvägledaren.

Med siktet på vården

Efter de sex månaderna på etableringskursen fortsatte Tamara på folkhögskolan: först med SFI, sedan på en allmän kurs på grundskolenivå. Där läser hon nu svenska, engelska, samhällskunskap och matematik. Planen är att gå ett eller två år till på utbildningen och sedan fortsätta med en undersköterskeutbildning. Parallellt med studierna jobbar hon på ett äldreboende.

– De äldre behöver hjälp och jag har ett stort hjärta. Därför vill jag utbilda mig vidare.

Tamara bor i en annan del av Göteborg och har en timmes restid till folkhögskolan i Hammarkullen. Trots det vill hon hellre stanna där än att byta till en skola som ligger närmare.

– Den här skolan är bäst! Här är det ... ja, en hemkänsla! Man får både kunskaper och kompisar. Det är jättebra för mig att gå här.

Etablering av nyanlända

Etableringskursen på folkhögskola är en del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, där de ska samordna etableringsinsatser för nyanlända. Syftet med kursen är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier samt att skapa förutsättningar för personer att försörja sig själva. Insatsens främsta målgrupp är deltagare med kort utbildningsbakgrund som får möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.