Folkhögskolan har en viktig roll i det svenska utbildningssystemet

Goda resultat för deltagare som läser allmän kurs eller studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) på folkhögskola, det visar en ny undersökning från SCB.

Senast uppdaterad:

Rapporten Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet visar på en positiv utveckling när det kommer till att gå vidare till högre studier och för etablering på arbetsmarknaden. I rapporten undersöks vilka grupper som deltar i allmän kurs och SMF på folkhögskola samt vad de gör efter avslutade studier.

Vuxenutbildningen har en viktig kompensatorisk roll för många som inte har avslutat grundskola eller gymnasiet. Folkhögskolan är en nyckelfaktor för att stärka likvärdigheten i det svenska utbildningssystemet. Undervisning på folkhögskola utgår från deltagarnas unika förutsättningar och stor vikt läggs vid den personliga utvecklingen, något som lyfts fram i rapporten.

Resultaten i rapporten visar till exempel att det under 2013–2015 var hela 46 procent av deltagarna med oavslutad gymnasieutbildning eller låg utbildningsnivå som höjde sin utbildningsnivå efter sina folkhögskolestudier. Dessutom var 16 procent av dem som läste vid allmän kurs på gymnasienivå registrerade vid högskolan höstterminen 2016.