Folkhögskoleprojekt med unga nyanlända får fortsatt stöd

FAMN-projektet får fortsatt stöd från Europeiska socialfonden och går nu in i genomförandefasen. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och i projektet deltar sex folkhögskolor från olika delar av landet. Målgruppen är unga nyanlända och folkhögskolorna har redan nått ut till fler deltagare än planerat.

Senast uppdaterad:

Projektet FAMN, Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända, ska pågå i två år med start i juli i år. Syftet är att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida modeller och metoder för att unga nyanlända mellan 15–24 år ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

– Vi är glada för att ESF-rådet har beviljat fortsatt stöd till det här viktiga projektet, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Folkhögskolan har lång erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända i till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs på folkhögskola. FAMN-projektet är en viktig insats för att ytterligare ta vara på och utveckla det arbetet.

Skolorna har redan rekryterat 94 deltagare under vårterminen 2019, det är betydligt fler än det ursprungliga målet på sju deltagare per skola och termin. I rekryteringen har de bland andra samverkat med språkintroduktionen inom gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen.

Projektet är i första hand ett metodprojekt med deltagaren i centrum. Fyra utvecklingsområden är i fokus: att rekrytera deltagare, att inkludera nyanlända i folkhögskolornas allmänna kurs, att finna vägar för att de nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och att sprida information om de resultat som uppnås till andra folkhögskolor och deras samarbetspartner.

Folkhögskolorna som medverkar i projektet FAMN är: