Fyra nya ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse

Folkbildningsrådets representantskap samlades under onsdagen för sitt vårmöte i Stockholm. Representantskapet är organisationens högsta beslutande organ. På mötet valdes fyra nya personer in som ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse.

Senast uppdaterad:

De nya styrelseledamöterna är Inger Ashing, Mari Louise Rönnmark, Per Ödling och Hans Wallmark, de ersätter Carola Gunnarsson, Yamam Al Zubaidi, Lars Nordström och Andreas Carlson.

Inger Ashing är direktör för Delegationen mot segregation. Hon är också styrelseledamot i internationella Rädda Barnen samt ordförande för Ideell Arena. Mari Louise Rönnmark är tidigare riksdagspolitiker för socialdemokraterna och har bland annat suttit som suppleant i kulturutskottet. Hon har även varit ordförande i SKL:s beredning för kultur- och fritidsfrågor. Per Ödling är professor vid Lunds universitet där han forskar om telekommunikation, han är också en av #ViMåstePratas demokratitalare. Hans Wallmark är moderat riksdagsledamot, vice gruppledare samt vice ordförande i utrikesutskottet. Han har dessutom varit vice ordförande för Medborgarskolan.

Under vårsammanträdet fastställdes också Folkbildningsrådets årsredovisning samt revisionsberättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Representantskapets höstsammanträde kommer äga rum 13 november 2019.