Människor möts och utvecklas i studiecirklar

Studiecirklar bidrar till möten mellan människor, det visar en undersökning från Folkbildningsrådet och Novus. Att delta i studiecirklar möjliggör samtal och erfarenhetsutbyte. Cirkeldeltagande ger också fler människor verktyg för att påverka och vara delaktiga i samhället.

Senast uppdaterad:

Under det senaste året har åtta av tio cirkeldeltagare lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella frågor med, det framkommer i Folkbildningsrådets senaste cirkeldeltagarpanel. Det är fler än för befolkningen i stort. Siffrorna förstärker bilden av studiecirklar skapar möten med nya människor.

– Studieförbunden bidrar till stärkt demokrati och samhällsutveckling, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. I cirklar möts människor med olika erfarenheter och olika bakgrund för samtal och ett gemensamt lärande.

Undersökningen visar också att cirkeldeltagare känner större delaktighet och att de i större utsträckning upplever att de kan påverka utvecklingen i samhället, jämfört med övriga befolkningen. Var tredje cirkeldeltagare säger dessutom att deras eget samhällsengagemang har påverkats positivt av att de deltagit i en studiecirkel och att samhällsfrågor känns viktigare.

Folkbildningsrådet har i uppdrag att följa upp och utvärdera folkbildningens verksamheter. I det arbetet är det viktigt att undersöka deltagarnas erfarenheter. Därför genomförs cirkeldeltagarpanelen sedan våren 2018 av Folkbildningsrådet i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Syftet är att kartlägga cirkeldeltagares erfarenheter och upplevelser av att delta i en studiecirkel. Panelen består av cirka 10 000 deltagare från landets studieförbund.