Möjlighet till studiemedel vid fler utländska folkhögskoleutbildningar

CSN kan från och med februari nästa år bevilja studiemedel för vissa folkhögskolestudier i Norden. De senaste åren har studerande inte fått studiemedel vid utlandsstudier där det saknas möjlighet att examineras, men nu görs ett tillägg i studiestödsförordningen som gör det möjligt.

Senast uppdaterad:

– Det här är positivt både för att det ger fler möjlighet att studera vid folkhögskolor, och för att det är ytterligare en del i att stärka vårt nordiska samarbete, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Tidigare har svenska studerande kunnat få studiestöd för att studera på folkhögskola i annat nordiskt land, möjligheten försvann dock 2016. Folkbildningsrådet har de senaste åren haft återkommande kontakt med CSN angående de svenska villkoren för studiestöd för att underlätta för studerande vid folkhögskola i Norden.

Ändringen i studiestödsförordningen träder i kraft den 1 februari 2020. Studerande kan från och med detta datum begära omprövning av tidigare avslagsbeslut om studiemedel.