Nylanserade Sverigepratar.se är ett digitalt folkbildningsrum

Med en knapp månad kvar till EU-valet bjuds användare in att prata om aktuella frågor på Sverigepratar.se. Plattformen är ett digitalt rum för säkra och respektfulla samtal. På plattformen matchas meningsmotståndare med varandra för enskilda samtal.

Senast uppdaterad:

Syftet med Sverigepratar.se är att vara en motkraft mot filterbubblor, troll, hot och hat. Här skapas politiska dialoger inom respektfulla ramar, ett folkbildningsrum online.

I morse deltog Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner tillsammans med projektledare Jonas Torpe Joelson i nyhetsmorgon i TV4 där de presenterade Sverigepratar.se och hur plattformen ska främja det seriösa samtalet.

– Demokratin bygger på samtal och på att vi förstår varandra. Studieförbunden och folkhögskolorna skapar samtal och möten, en miljon människor träffas varje år i studiecirklar och där sker många samtal. Det här är ett sätt att ta det vidare, sa Maria Graner.

Sverigepratar.se är dessutom en del av det europeiska projektet Talking Europe, ett samråd mellan nationella projektorganisationer. Via Sverigepratar.se kan svenska användare även diskutera politiska frågor med portugiser, britter, holländare och fler europeiska medborgare, tack vare liveöversättning.

Bakom satsningen står demokratiinitiativet #ViMåstePrata som i sin tur drivs av Studieförbunden och Folkhögskolorna. Parallellt med lanseringen av samtalsplattformen inleder #ViMåstePrata även en demokratiturné för att diskutera demokratins utmaningar och möjligheter.

Folkbildningen har haft en roll i att driva det demokratiska samtalet framåt sedan över 100 år tillbaka. Folkbildningen fortsätter att utveckla nya metoder för mötesplatser som främjar en demokratisk samhällsutveckling.