Seminarium om rapporten När tilliten prövas

Det var fullsatt när professor Erik Amnå presenterade rapporten När tilliten prövas vid ett frukostseminarium i Stockholm förra veckan. I det efterföljande panelsamtalet diskuterade professor Erik Amnå, docent Magnus Ranstorp och företrädare för folkbildningen statsbidragen till studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Frukostseminariet spelades in och går nu att se i sin helhet:

Seminarium om rapporten När tilliten prövas

På seminariet medverkade:
Erik Amnå, professor Örebro universitet
Magnus Ranstorp, docent Försvarshögskolan
Zana Muhammad, förbundsordförande Ibn Rushd
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
Moderator: Nisha Besara

Bakgrund

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via Folkbildningsrådet. På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och utveckla demokratin.

Professor Erik Amnå har på uppdrag av Folkbildningsrådet undersökt Ibn Rushds verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget demokrativillkor.

I rapporten När tilliten prövas redovisas både Ibn Rushds framgångar och exempel på svagheter och felsteg i verksamheten. Här ställs kritiken mot det enskilda studieförbundet i relation till den fria folkbildningens demokratibidrag.

Folkbildningsrådet konstaterar att rapporten inte visar att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Statsbidraget till Ibn Rushd kommer därför inte att omprövas, men vi fortsätter att följa studieförbundets utveckling, särskilt avseende de problemområden som lyfts fram i rapporten.