Språkintroduktion ger mer än språkliga färdigheter

En plats för att lära sig svenska, knyta kontakter och bli lyssnad på. Så beskrivs Sensus språkintroduktion för nyanlända av deltagarna. Det framgår i en ny rapport från Linköpings universitet.

Senast uppdaterad:

– Det är väldigt roligt att deltagarna är så odelat positiva till den här verksamheten, säger Sabine Gruber, docent i socialt arbete på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet.

Tillsammans med Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, är hon en av forskarna bakom rapporten "Folkbildning på svenska? – En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi", som presenterades i augusti. Sabine Gruber har intervjuat både deltagare och cirkelledare på en av Sensus språkintroduktionskurser och tagit del av deras syn på den egna verksamheten.

En mötesplats med flera funktioner

Många av deltagarna tycker att språkkunskaper är centrala för att bli en del av samhället. Samtidigt vittnar de om svårigheter att komma i kontakt med svenskan och svenskarna. I studien framkommer att språkintroduktionen är en trygg mötesplats för många, där de kan lära känna andra människor och både prata sina modersmål och svenska.

– Asylsökande kan i många andra sammanhang känna sig marginaliserade eller bemötta med misstänksamhet, säger Sabine Gruber. Här känner många sig trygga. Jag tror att det är viktigt att det finns den här typen av sammanhang för asylsökande människor.

Med utgångspunkt i deltagarnas behov

Deltagarna får också lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Cirkelledarna låter deltagarnas intressen och behov styra undervisningen, så både personliga erfarenheter och aktuella samhällsfrågor kan ge uppslag till diskussioner.

– En cirkelledare berättade att han hade varit hemma för vård av sjukt barn. Nästa dag när han kom tillbaka förklarade han det för deltagarna, och så blev det ett samtal om sjukförsäkringssystemet i Sverige och möjligheten för både mammor och pappor att vara hemma och vabba. Det är mycket så man jobbar, och det tycker jag är en styrka, avslutar Sabine Gruber.

Språkintroduktionsprogrammet är undervisning i svenska för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Målet är att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning. Vanligtvis sker språkintroduktionen på grundskolan eller gymnasiet. Men flera folkhögskolor och studieförbund erbjuder också språkintroduktion.