Statssekreterare Kristina Persdotter möter folkbildningen

Kristina Persdotter är sen maj ny statssekreterare med ansvar för folkbildningsfrågor hos utbildningsminister Anna Ekström. Persdotter möter företrädare för folkbildningen idag på regeringens folkbildningsforum samt på statsbidragskonferens med landets folkhögskolor. Senare i höst medverkar hon dessutom på Folkbildningsrådets representantskap. ”Folkbildningen är fenomenal på att möta de grupper som ännu inte fått komma till sin rätt” säger statssekreteraren i en intervju.

Senast uppdaterad:

Hur ser du att folkbildningen bidrar till samhället?

På så många sätt! I en tid med stora utmaningar är folkbildningen central för att stärka demokratin, göra fler delaktiga i utvecklingen av samhället och bidra till social sammanhållning. Folkbildningen är också fenomenal på att möta de grupper som ännu inte fått komma till sin rätt: unga och äldre som inte fått en bra chans i skolan och nyanlända som ska hitta sin väg i ett nytt land.

Vilken roll tycker du att folkbildningen borde spela de kommande åren?

Folkbildningen står stadigt i sin historia och ska bidra med det som folkbildningen i alla tider har bidragit med. Och när folkbildningen är så fenomenal på att möta vissa grupper så finns behov av att förstärka den delen, det har regeringen gjort genom att bland annat utöka antalet platser på folkhögskola, satsa mer på Svenska från dag ett och förslag på ny satsning i form av Svenska för föräldralediga så att främst nyanlända kvinnor och andra utrikes födda kvinnor får möjlighet att utveckla svenskan även när de får barn.

Har du själv någon erfarenhet av folkbildning?

Ja. Jag deltog i litteraturstudiecirkel i gymnasiet, studiecirkel om feminism under universitetsstudietiden och därefter ledde jag en studiecirkel om rasism. Och så har folkbildningen betytt mycket för min storebror som föddes med en intellektuell funktionsnedsättning och som på Sjöviks folkhögskola fick möjlighet att ta stora kliv i sitt vuxenblivande. Det är hela vår familj väldigt tacksam för.

Vad är ditt bästa folkbildningsminne?

Den är den där underbara känslan av att lära sig saker tillsammans med andra, det gemensamma utforskandet och aha-upplevelserna, oslagbart!