Studieförbunden avgörande för ett rikt kulturliv i hela landet

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys visar på studieförbundens viktiga arbete med att erbjuda kulturverksamhet i landets alla 290 kommuner.

Senast uppdaterad:

Enligt den nysläppta rapporten Kulturens geografi är bibliotek och studieförbund viktiga verksamheter som har heltäckande geografisk spridning och skapar kulturutbud i alla landets kommuner. Rapporten är en kartläggning av det offentligt finansierade kulturutbudet i Sverige under 2013–2017.

Rapporten visar att de tio studieförbunden tar ett stort ansvar för att skapa tillfällen för kultur och bildning, både i egen regi och tillsammans med andra lokala aktörer. Bland annat sker majoriteten av de religiösa samfundens kulturaktiviteter i samarbete med något studieförbunden. Studieförbunden lokalt samverkar dessutom med flera andra aktörer, såsom bibliotek, museer och kommuner.

Studieförbunden skapar en levande landsbygd

I tider som präglas av stark urbanisering där många mindre orter hotas av avfolkning och när samhällsservice avvecklas visar rapporten att studieförbunden och deras kulturverksamhet är nyckelresurser för att verka för en levande landsbygd. På landsbygden är kulturen mycket mer beroende av enskilda aktörer. Tillsammans med biblioteken är studieförbunden de mest centrala kulturskaparna och invånarna är mycket aktiva nyttjare av den kulturverksamhet som finns.

– I landsbygden är kulturutbudet knutet till ett fåtal aktörer, det är en sårbar situation. Försämrade förutsättningar för bibliotek, studieförbund, scenkonstens turnerande verksamhet och civilsamhällets verksamheter kan få betydande konsekvenser för kulturutbudet på landsbygden, menar Sverker Härd, myndighetschef på Kulturanalys i ett pressmeddelande.