Viktig dom om internat på folkhögskola i Högsta förvaltningsdomstolen

Nyligen kom en efterlängtad dom från Högsta förvaltningsdomstolen om internat på folkhögskola. I domen framgår att internatboende skiljer sig påtagligt från vanliga hyresbostäder och därmed ska internatboende räknas som skolbyggnader och inte beskattas som hyresbostäder. ”Ett mycket glädjande domslut för folkhögskolor i Sverige” säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Senast uppdaterad:

Eslövs folkhögskola har drivit målet ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Den 19 juni kom domen där det framgår att domstolen anser att internatboendet mer liknar elevhem än vanliga hyresbostäder, i enlighet med Eslövs folkhögskolas yrkande. En avgörande faktor i domslutet är att deltagarna enbart kan bo på internat under terminerna men inte på jul- och sommarlov. Internaten bedöms därför vara specialbyggnader i form av skolbyggnader vilket innebär att de ska undantas från skatte- och avgiftsplikt vid fastighetstaxeringen.

– Det här domslutet är mycket välkommet och glädjande, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar vår hållning, att internatet utgör en viktig beståndsdel i utbildningsformen folkhögskola och inte kan ses enbart som ett boende för deltagare. Vi vill gratulera Eslövs folkhögskola som så framgångsrikt har drivit frågan, den här domen är till glädje för hela folkhögskolesverige.

Att bo på internat är en viktig del av folkhögskoletraditionen i Sverige. Cirka två tredjedelar av alla folkhögskolor i Sverige har internatboende, enligt siffror från Folkbildningsrådet. För många som bor på internat är det första gången de bor hemifrån och en viktig del i den personliga utvecklingen. Internatboende ger skolan möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring deltagarnas situation och därigenom skapa bättre förutsättningar för lärande och utveckling.