Brister på folkhögskola ska granskas

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att granska Interkulturella folkhögskolan i Göteborg efter anonyma uppgifter om påstådda brister i verksamheten. Frågan är om folkhögskolan har använt statsbidraget i strid med gällande bidragsvillkor.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har haft kontakt med Interkulturella folkhögskolan vid flera tillfällen och begärt in kompletterande information kring skolans verksamhet. Frågorna gäller finansiering och brister i styrningen av verksamheten.

Interkulturella folkhögskolan har inte gett tillfredsställande svar på frågor om verksamheten och har inte öppnat upp för sådan insyn i ekonomin att misstankarna om felaktig användning av statsbidraget har kunnat utredas. Folkbildningsrådets styrelse har därför beslutat om en granskning av skolan.

– Det är ett allvarligt ifrågasättande av folkhögskolans förmåga att ta ansvar för verksamheten. Vi hoppas att de nu öppnar upp för insyn och därmed kan undanröja de misstankar som riktas mot skolan, säger Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Om så inte sker kan granskningen komma att leda till beslut om indraget statsbidrag.

Interkulturella folkhögskolan startade 2007 under namnet Agnesbergs folkhögskola och hade då Västra Götalandsregionen som huvudman. Folkhögskolan fick en ny huvudman 2016 och drivs idag av Romska bildningsförbundet väst.

Folkbildningsrådet har utsett en extern granskningsgrupp. Granskningen av Interkulturella folkhögskolan ska vara klar senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Rebecka Svensén
Kommunikationsansvarig
rebecka.svensen@folkbildningsradet.se
Tel: 070-588 61 99