Fler arbetslösa ska få möjlighet att studera på folkhögskola

Fler arbetslösa ska få möjlighet att studera och Arbetsförmedlingen ska anvisa fler till studier, det vill regeringen i en ny utbildningssatsning. Att ha en utbildning ökar förutsättningarna för att ta sig in på arbetsmarknaden markant. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden är folkhögskolan dessutom ett särskilt viktigt alternativ för att minska utbildningsklyftor och erbjuda nya vägar i livet.

Senast uppdaterad:

Regeringens beslut går ut på att övergången till studier ska bli enklare och snabbare. Fler ska kunna studera med bibehållen ersättning och det ska gå att göra direkt efter att man blivit arbetslös. Dessutom får arbetsförmedlingen nu ett tydligare uppdrag att anvisa fler personer till studier – bland annat på folkhögskola.

Arbetslösheten är historiskt hög i Sverige som en följd av coronapandemin, och samhället står inför stora utmaningar. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar idag gymnasieutbildning, vilket visar på hur viktig en utbildning är för att man ska komma in på arbetsmarknaden. Det finns samtidigt brist på utbildad personal inom många yrken.

– Utbildningen är nyckeln för att vi ska jobba oss ur krisen, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en presskonferens. Och vi ska se till att både individer och samhälle står sig starkare efter krisen.

Folkbildningen står redo att kraftsamla för att möta samhällets och individens behov. Redan i våras gjorde folkhögskolor över hela landet stora insatser för att skapa en mängd nya utbildningar med ett särskilt fokus på vård och omsorg, som en del i regeringens omsorgslyft. Totalt skapades 2 000 nya utbildningsplatser.

– Folkhögskolan är fullkomligt livsviktig, säger folkbildningsminister Anna Ekström. På folkhögskolan får man äntligen träna på hur det är att klara sig i skolan och upptäcka att utbildning kan vara något för mig.

Folkhögskolans unika arbetssätt är värdefullt för många som behöver en andra chans att läsa in gymnasiet eller helt ställa om för att kunna matcha arbetsmarknadens behov. Folkhögskolans individnära och flexibla pedagogik sänker trösklarna för många som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Söktrycket är redan högt på folkhögskolan och rapporter från såväl Folkbildningsrådet som SCB visar på goda resultat för deltagare där många går vidare från folkhögskola till högre studier eller till arbete.

– Vi är mycket positiva till att fler får möjlighet att snabbt komma i studier, och vi ser ett stort värde i att folkhögskolorna är en del av detta, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.