Fler nyanlända borde få möjlighet att gå på folkhögskola

Folkbildningsrådet vill ha förändrade regler för att fler nyanlända ska få möjlighet att gå på folkhögskola. Det skriver Folkbildningsrådet i en hemställan till regeringen.

Senast uppdaterad:

Etableringskurs och studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, är viktiga insatser för nyanlända. Folkbildningsrådets siffror visar att andelen deltagare som är utrikes födda på kurserna har ökat de senaste åren, utvärderingar visar också att insatserna ger positiva effekter för deltagarna. Folkbildningsrådet anser att det är ett problem att nyanlända som skulle ha stor nytta av att gå på folkhögskola inte får möjligheten på grund av luckor i regelverket.

I en rapport från november 2019 lyfter Arbetsförmedlingen själva regler som de anser hindrar dem från att anvisa deltagare till etableringskurs och SMF inom den så kallade utbildningsplikten för vissa nyanlända. Därför har Folkbildningsrådet nu skickat en hemställan till regeringen för att jämställa dessa insatser med allmän kurs och annan reguljär utbildning.