Fler platser till folkhögskola i äldreomsorgslyft

Regeringen presenterade idag ytterligare åtgärder för att möta utmaningar inom äldreomsorgen med anledning av den pågående coronapandemin. Förslaget innebär att folkhögskolan byggs ut med 1 000 nya halvårsplatser hösten 2020.

Senast uppdaterad:

De nya platserna på folkhögskola är en del av regeringens satsning på vård och äldreomsorg. En del av åtgärden kommer att vara folkhögskolekurser inom vård och omsorg på hel- eller deltid. De 1 000 halvårsplatserna kommer att vara fullt finansierade av staten. Satsningen fortsätter även 2021 och 2022.

– Folkbildningsrådet har redan tidigare pekat på möjligheten att göra en särskild satsning på yrkesutbildningar på folkhögskolan, säger generalsekreterare Maria Graner. Vi är glada att den möjligheten nu tas till vara för att möta samhällets behov av omställning.

Regeringen har sedan tidigare föreslagit en satsning på folkbildningen för att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna och mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Förslaget om nya platser på folkhögskola som presenterades idag är ytterligare en åtgärd utöver tidigare aviserade förslag.