Flera satsningar på folkbildningen i regeringens budgetproposition

Regeringen gör flera satsningar på folkbildningen i höstbudgeten. Totalt förstärks folkbildningen med 240 miljoner i budgeten för 2021 jämfört med föregående år.

Senast uppdaterad:

Bland satsningarna finns mer medel till svenska för föräldralediga, ytterligare anslag till kvalitetshöjande insatser på folkhögskolan samt satsning på en forskarskola för folkhögskollärare. Den nya verksamheten med yrkeskurser på folkhögskola får fortsatt finansiering enligt plan. Dessutom förlängs och utökas studieförbundens verksamhet med uppsökande och motiverande insatser för utrikes födda kvinnor.

– Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks, säger Studieförbunden i samverkans generalsekreterare David Samuelsson. Vi talar här om verksamhet som gör stor skillnad för en grupp som möter många utmaningar, och det är därför välkommet att den förlängs och att anslaget blir större.

Satsningar på folkbildning är av största vikt när samhället står i en kris. I folkbildningen möts människor över gränser, bildar sig och bygger sitt samhällsengagemang. Folkbildningen är en viktig aktör för att motverka utanförskap och för att erbjuda nya möjligheter. Detta har aktualiserats med anledning av coronapandemin som slått hårt mot de som redan har det tufft i samhället.

– De pengar som vi ger till studieförbund och folkhögskolor går till ett viktigt ändamål. De går till människors förkovran och till att stärka demokratin, sluta bildningsklyftor och ge människor chans att påverka sin livssituation, sa folkbildningsminister Anna Ekström i en interpellationsdebatt i riksdagen den 18 september.