Folkbildning i fokus när folkhögskolorna Västerås och Bergslagen slogs samman

Den 1 januari 2020 gick Västerås folkhögskola och Bergslagen folkhögskola samman till en skola. Folkhögskolorna har haft ett nära samarbete i över tio år och verksamheten är redan väl integrerad. Nu ser organisationen fram emot att fokusera på att göra folkbildning tillsammans, med färre administrativa utmaningar.

Senast uppdaterad:

Arbetet med sammanslagningen har pågått i flera år. Skolorna har jobbat i tät dialog med Folkbildningsrådet, personal och styrelse. Rent organisatoriskt innebär förändringen att Bergslagen folkhögskola har lagts ner och att all verksamhet införlivats i Västerås folkhögskola. Skolan har i och med sammanslagningen blivit landets fjärde största folkhögskola. De har verksamhet på fyra fysiska platser samt på distans med drygt 1 200 deltagare per år.

Ledningen betonar att i praktiken blir det i stort sett ingen skillnad för deltagarna, verksamheten har varit gemensam under så lång tid att skillnaden inte syns utåt. Däremot blir det lättare att kommunicera och för personalen blir det mindre krånglig administration. Och med enklare administration finns mer utrymme över att bedriva bra och värdefull folkbildningsverksamhet i regionen.

– Det är inte traditionen och platsen som är den avgörande frågan om bra folkhögskoleverksamhet, säger rektor Lars Forsmark. Det är vår idé om folkhögskola och hur verksamheten utformas som är den viktiga frågan.

Centralt i processen har varit att få med alla på tåget, att ha en transparent förändringsprocess där alla har fått känna sig delaktiga. Det har funnits en stor samstämmighet hos personal, styrelse och skolledning. Nu blickar skolan framåt och fokuserar på gemensamma aktiviteter och samverkan över de olika enheterna.

­– Nu gäller det att få ihop verksamheten på ett bra sätt, säger Lars Forsmark. Vi har till exempel startat ett skolgemensamt projekt där deltagare och personal ska får arbeta med mentorskap, vägledning, studerandevårdsteam och kurativa insatser. Vi har även skapat en skyddskommitté bestående av både deltagare och personal.