Folkbildningsrådet efterlyser krisstöd till folkhögskolorna

Folkhögskolan behöver akut ett riktat stöd för att klara av pandemins effekter, det konstaterar Folkbildningsrådet i en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström. Folkhögskolan har redan tagit stort ansvar under pandemin genom att erbjuda tusentals nya utbildningsplatser inom regeringens särskilda satsningar. Men samtidigt lider man stora ekonomiska förluster när internat och konferensverksamhet stängs ner.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan fast i en tuff ekonomisk situation

Coronapandemin har medfört stora ekonomiska utmaningar för landets folkhögskolor, det visar en sammanställning som Folkbildningsrådet tagit fram. De stora förändringarna består av kraftigt minskat antal korta kurser, stora intäktsbortfall för internat, kök, konferens samt uteblivna bidrag på grund av minskat antal anvisningar från Arbetsförmedlingen.

– Redan före pandemin hade folkhögskolorna en ekonomiskt ansträngd situation, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi har i flera år signalerat till regeringen att folkhögskolan behöver ytterligare stöd och nu har den situationen drastiskt förvärrats för många av folkhögskolorna.

Folkbildningsrådet gör bedömningen att om folkhögskolans kapacitet ska bevaras så krävs kompensation för de stora intäktsbortfallen. Därför har Folkbildningsrådet nu skickat en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström där vi efterlyser ett krispaket för att säkra folkhögskolornas infrastruktur och verksamhet.

I skrivelsen konstaterar man också att endast elva av de 155 folkhögskolorna hittills har kunnat ta del av det statliga omställningsstödet. Det visar på att det stödet inte är anpassat efter folkhögskolornas behov.

Folkhögskolan en viktig del av lösningen

Folkhögskolan har det senaste året gång på gång lyfts fram som en viktig aktör för att möta samhällets utmaningar, både under och efter pandemin. Och folkhögskolorna har svarat väl upp mot samhällets högt ställda förväntningar. Under året riggade skolorna oerhört snabbt för 2000 platser på nya yrkesutbildningar, bland annat inom regeringens omsorgslyft.

– Vi ser ju att folkhögskolan tar ett mycket stort ansvar i en oerhört pressad situation, säger Maria Graner. Men ska de kunna fortsätta göra det så krävs det mer resurser, annars riskerar folkhögskolor att kraftigt försvagas eller till och med helt gå under.

Folkbildningsrådet har i det budgetunderlag som lämnas till regeringen varje år efterfrågat satsningar på folkhögskolan. I budgetunderlaget för år 2021–2023 pekar Folkbildningsrådet på behovet av att öka ersättningen per årsplats på folkhögskola så det bättre matchar motsvarande ersättningar inom andra skolformer.