Folkbildningsrådet skärper bidragssystemet till studieförbunden

Folkbildningsrådets styrelse har i dag beslutat att se över bidragssystemet till studieförbunden för att motverka fusk i verksamheten. Folkbildningsrådet förstärker även arbetet med uppföljning och kontroll. Detta efter uppgifter om felaktig bidragsanvändning i Järva.

Senast uppdaterad:

– Det är fel att pengar som ska gå till folkbildning hamnar i kriminella händer. Vi är mycket bekymrade över omfattningen av fusket, säger Catharina Håkansson Boman, Folkbildningsrådets ordförande. Styrelsens beslut idag innebär att vi ser över statsbidragsvillkoren. Studieförbunden måste tillsammans med Folkbildningsrådet ta krafttag för att komma tillrätta med problemen.

Det aktuella fallet i Järva upptäcktes genom internkontroll i flera studieförbund. Dessa studieförbund har sedan dess arbetat intensivt med att identifiera och ta bort felaktig verksamhet. Studieförbunden i samverkan har i ett pressmeddelande beskrivit hur de redan har genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Men ytterligare åtgärder kommer att behövas.

– Folkbildningen har en modell där de enskilda studieförbunden har ett stort eget ansvar för att kontrollera att pengarna används rätt, förklarar Maria Graner. Men efter det fusk som uppdagats har det blivit tydligt att systemet idag inte räcker till.

Styrelsens beslut innebär att statsbidragsvillkoren kommer att skärpas och att studieförbundens egen kontroll och kvalitetsarbete måste bli bättre. Styrelsen har också fattat beslut om att Folkbildningsrådets kansli ska förstärkas med särskilt fokus på att utveckla kontroll och uppföljningsarbetet.

Det aktuella fallet med fusket i Järva utreds fortfarande och Folkbildningsrådet samarbetar med polisens nationella operativa avdelning, Noa. De inblandade studieförbunden ska redovisa omfattning av verksamheten till Folkbildningsrådet i november. Utifrån den redovisningen kommer Folkbildningsrådet avgöra hur mycket respektive studieförbund ska betala tillbaka.