Folkbildningsrådet släpper handledning för jämställdhetsarbete

Inom folkbildningen sker mycket viktigt jämställdhetsarbete. Men för att det ska få bäst effekt är det är viktigt att det integreras i den ordinarie verksamheten och inte ses som ett separat sidospår. Nu publicerar Folkbildningsrådet en handledning för att stärka folkbildningens aktörer i deras arbete med jämställdhet.

Senast uppdaterad:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det framgår av målet för jämställd­hetspolitiken. Sedan 2017 har studieförbund och folkhögskolor i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all verksamhet ska utgå från kunskap om kvinnors och mäns villkor och behov och att jämställdhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet.

– Jämställdhetsfrågan osynliggörs i alltför stor utsträckning inom folkbildningen och vi ser att den alltför ofta inte ingår i den ordinarie styrningen och uppföljningen av verksamheten, säger Maria Graner, folkbildningsrådets generalsekreterare. Handledningen som vi nu släpper syftar till att stötta folkbildningen att arbeta ännu mer strategiskt med jämställdhetsfrågan.

Handledningen Jämställd folkbildning riktar sig främst till den som ansvarar för verksamhetsplanering på en folkhögskola eller ett studieförbund. I den finns vägledning för att arbeta systematiskt med kärnverksamhet för att göra folkbildningen till en betydelsefull del i skapandet av ett jämställt samhälle.