Folkbildningsrådet undersöker coronapandemins effekter på folkbildningen

Folkhögskolor och studieförbund har påverkats kraftigt av den pågående coronapandemin. Verksamheten har fått ställa om till distans och inte minst folkhögskolan har drabbats hårt ekonomiskt. Folkbildningsrådet startar nu ett projekt för att undersöka pandemins effekter på folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolor och studieförbund har under våren 2020 gjort stora omställningar, den mest påtagliga har varit när i stort all verksamhet över en natt skulle genomföras på distans. Särskilt folkhögskolan har drabbats hårt ekonomiskt på grund av uteblivna intäkter från såväl internat som konferensverksamhet. Samtidigt har folkbildningen tagit sig an viktiga samhällsuppdrag. Folkhögskolorna har gjort stora insatser med att förbereda nya yrkesutbildningar inför hösten samt möta det höga söktryck som kommer av en ökad arbetslöshet i samhället. Studieförbunden har snabbt stärkt sin kapacitet för digitala möten och med kreativa metoder satsat på aktiviteter för att motverka isolering hos äldre. De har även varit aktiva lokalt i områden med socioekonomiska utmaningar för att sprida information om pandemin.

– Vi har sett otaliga exempel på hur folkbildningen snabbt anpassat sin verksamhet samtidigt som man axlat nya uppdrag för att möta krisen, förklarar Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Nu vill vi ta ett samlat grepp om den här frågan för att ta tillvara kunskap och erfarenheter från vårens utmanande situation.

Folkbildning i coronatider är ett samlingsprojekt som drivs av Folkbildningsrådet. Syftet är att utveckla kunskap om hur folkbildningens förutsättningar och arbete påverkats av den pågående spridningen av coronaviruset i samhället. Genom att titta närmare på hur folkhögskolor och studieförbund anpassat och utvecklat sin verksamhet vill Folkbildningsrådet öka kunskapen om folkbildningens roll i samhället. En viktig del i projektet är också att ta vara på all den erfarenhet som skapats när nya metoder utvecklats och testats.

Folkbildning i coronatider innehåller flera delprojekt, som bland annat kommer att undersöka hur verksamhet och arbetssätt anpassats under våren, vilka ekonomiska effekter coronapandemin fått samt hur deltagarna upplevt verksamheternas betydelse. De olika delprojekten redovisas var för sig under vintern och våren. Därefter presenteras resultaten i en samlad analys.