Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxenutbildning ska bedrivas på distans

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux övergår till fjärrundervisning eller distansstudier. Det meddelades vid regeringens pressträff den 17 mars. Rekommendationen ges med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Folkbildningsrådets tolkning är att rekommendationen även gäller folkhögskolan.

Senast uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten bedömer sedan den 10 mars att det är mycket hög risk för samhällspridning av coronaviruset. Folkbildningsrådet följer regeringens och expertmyndigheternas rekommendationer och uppmanar landets folkhögskolor att, i den utsträckning det är möjligt, omgående övergå till distans och fjärrundervisning. Vi vet att många redan har förberett för detta, men vi vet också att det för vissa kurser kan vara mycket svårt att ställa om från undervisning på plats. Folkbildningsrådet följer utvecklingen och uppdaterar informationen efter behov.

Vad gäller för folkhögskolornas internat?

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor har internat för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. När det gäller folkhögskolor som har internat så rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning om ändrade rutiner kring gemensamma utrymmen och måltider. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna. Vi betonar dock att stängning av internatet i många fall kanske inte är lämpligt, särskilt avseende vissa specialkurser för deltagare med funktionsnedsättning eller deltagare som har andra svårigheter.

Studiemedel fortsätter betalas ut

Så länge undervisning bedrivs även på distans så kommer studiemedel och studiestartstöd fortsätta att betalas ut, meddelar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ernkrans berättar dessutom att regeringen inom kort kommer lägga fram ett förslag som möjliggör att redan beviljat studiemedel ska kunna behållas om utbildning helt ställs in.

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Studieförbunden har den 19 mars enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Folkbildningsrådet har meddelat dispens för folkbildning på distans.