Folkhögskolor viktiga för att nå ut till korttidsutbildade deltagare med studiestartstöd

En ny rapport från CSN visar att antalet deltagare som studerar med studiestartstöd ökade under 2019 och att folkhögskolor har en viktig roll för att nå kortutbildade med insatsen.

Senast uppdaterad:

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Syftet med insatsen är att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov, med målet att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Enligt CSN:s rapport har antalet studerande med studiestartsstöd ökat med nästan 30 procent under 2019, totalt fick 6 300 personer studiestartstöd förra året. Av de som studerar med studiestartstöd läser tio procent på folkhögskola, resten läser vid komvux. Cirka hälften av dem som studerar med studiestartsstöd hade inte börjat studera utan det, enligt CSN. Rapporten visar att när folkhögskolor medverkar vid rekryteringen når man fler kortutbildade med stödet.

– Folkbildningen är bra på att nå och engagera grupper som står långt ifrån samhället, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådets. Det är väldigt positivt att folkhögskolorna är med och bidrar till att fler får möjlighet att studera, och att studiestartstödet används för deltagande i folkhögskolornas kurser.

Med anledning av den ökande arbetslösheten på grund av coronapandemin har regeringen aviserat en rad satsningar för att fler ska kunna studera inom vuxenutbildningen. Bland annat ska det bli enklare att ta del av studiestartstödet, en insats med syfte att möjliggöra en snabbare omställning från arbete till studier.