Information till folkbildningen med anledning av coronaviruset

Folkbildningsrådet anpassar sin verksamhet efter expertmyndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Rekommendationen till folkhögskolor och studieförbund är att göra detsamma. I nuläget innebär det att folkbildningens verksamhet fortsätter men att vissa anpassningar kan ske efter behov.

Senast uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten bedömer sedan den 10 mars att det är mycket hög risk för samhällspridning av det nya coronaviruset. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som har förkylningssymtom att avstå sociala kontakter för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten bedömer dock att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige, detta gäller även folkhögskolor.

För folkbildningen gäller samma generella instruktioner som övriga samhällssektorer: Fortsätt med er verksamhet men var extra uppmärksamma på och försiktiga om ni visar någon form av förkylningssymtom. Efter det att en person är symtomfri ska hen stanna hemma ytterligare två dagar. Om en deltagare eller medarbetare insjuknar på skolan ska skolan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ansvarig rektor har möjlighet att besluta om exempelvis hemuppgifter eller distansstudier, samt eventuella avsteg från skolans egen närvaropolicy. Arbetsförmedlingen har särskilt meddelat att SMF och etableringskurserna för närvarande kan ges på distans. Folkhögskolan kan också besluta om att ställa in eller skjuta på kurser.

Folkbildningsrådets egen verksamhet påverkas inte i större omfattning. Större planerade arrangemang, som till exempel det administrativa kursdagarna, kommer att ställas in och flera möten kommer att ske digitalt.

Externa resurser för mer information