”Jag önskar att det hade funnits en sådan plats när jag kom till Sverige”

I Kvinnornas bildningshus träffas kvinnor för att lära sig svenska, få rådgivning och laga mat tillsammans. Ines Merai på Ibn Rushd ser hur deltagarna växer av att träffa varandra och lära sig nya saker.

Senast uppdaterad:

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent på studieförbundet Ibn Rushd som driver Kvinnornas bildningshus i Stockholmsförorten Flemingsberg. Här anordnas studiecirklar i bland annat svenska, samhälls- och integrationsfrågor, sömnad och dans. En dag i veckan är det öppet hus där besökarna kan få hjälp med att söka jobb, ta kontakt med myndigheter och skaffa Swish och e-legitimation. Alla deltagarna är utrikes födda kvinnor.

Bryter isolering

Ines Merai kom till Sverige från Tunisien för 19 år sedan. Den första tiden i det nya landet kände hon sig isolerad. Hon kunde inte språket och hade inte koll på sina rättigheter och skyldigheter. Hon visste heller inte vart hon skulle vända sig för att få hjälp med detta. En vändning kom när hon började i en studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan.

– Då kunde jag säga ”hej, jag finns”. Jag läste svenska och blev väldigt inspirerad av integrationsfrågor.

Vissa av deltagarna på Kvinnornas bildningshus har bara varit i Sverige några år medan andra varit här längre tid men ännu inte etablerat sig i samhället. Att komma ut ur hemmet och hitta ett sammanhang där man får lära sig hur saker fungerar och träffa folk att skratta och gråta med är otroligt viktigt, menar Ines Merai. Hon vill nu dela med sig av sin egen kunskap och stötta deltagarna i deras etableringsprocesser, som alltid inom folkbildningen utgår lärandet från deltagarna själva.

– Det är ett utbyte av kunskap. Allt kommer från deltagarnas egna behov och vi lär av varandra, säger Ines Merai.

Folkbildningen viktig för etablering

De senaste åren har folkbildningen tagit ett stort ansvar för att nyanlända och andra utrikes födda personer ska kunna etablera sig i arbetslivet och samhället. Pedagogiken är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden. Tusentals personer har deltagit i studieförbundens och folkhögskolornas etableringsinsatser. Såväl Folkbildningsrådet som Statskontoret har utvärderat insatserna och kommit fram till att verksamheterna är viktiga och att de bidrar till att bryta utanförskap.

Flera av studiecirklarna i Kvinnornas bildningshus är en del av studieförbundens satsning på uppsökande och motiverande insatser för utrikes födda kvinnor. Ines Merai berättar hur man stärker deltagarnas självförtroende och gör det möjligt för dem att gå vidare till annan utbildning, till exempel kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildning.

– Ibn Rushd är och har varit jätteviktigt för kvinnorna. Vi kommer alltid att finnas där, men det är dags för dem att bli ännu mer självständiga, säger Ines Merai.