JO prövar inte anmälningar mot Folkbildningsrådet

Justitieombudsmannen beslutar att inte utreda de två anmälningar mot Folkbildningsrådet som gjordes i maj i år. Anmälningarna gäller Folkbildningsrådets bidragsfördelning till Ibn Rushd och hur det förhåller sig till folkbildningens demokrativillkor.

Senast uppdaterad:

– Det är glädjande med det här beslutet från JO, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Justitieombudsmannen gör bedömningen att det som lyfts i anmälningarna inte skulle leda till någon åtgärd från JO, och utreder därför inte frågorna. Deras granskning ska som huvudregel inte ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra myndigheter ska sköta och därmed läggs anmälningarna mot Folkbildningsrådet ner.