Kraftfulla satsningar på skärpt uppföljning och kontroll

På Folkbildningsrådets representantskap igår fattades beslut om mer pengar till Folkbildningsrådets kansli. Flera tjänster ska nu tillsättas för att intensifiera arbetet med uppföljning, granskning och kontroll av hur statsbidraget till folkbildningen används.

Senast uppdaterad:

– Vi är i ett läge där vi måste växla upp vårt arbete med att säkerställa att statsbidraget går till bra och korrekt verksamhet, säger Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman. En viktig förutsättning för detta är att Folkbildningsrådets kontrollverksamhet byggs ut.

Medlemsorganisationernas beslut innebär att Folkbildningsrådet nu får en budgetutökning på sex miljoner för 2021 för att kunna arbeta vidare med det viktiga kvalitetsarbetet.

Folkbildningsrådets styrelse har redan tidigare aviserat en skärpning av statsbidragsvillkoren för studieförbunden. Bakgrunden är bland annat flera fall av fusk och bedrägerier som framkommit, senast ett omfattande fall i Järvaområdet i Stockholm.

I samband med beslutet om utökad budget gjorde representantskapet ett uttalande där medlemsorganisationerna betonar att varje krona av statsbidraget ska gå till folkbildning. Medlemmarna konstaterar att om den viktiga självförvaltningsmodellen ska fungera ligger det på allas ansvar att kraftfullt ingripa mot felaktig användning av statsbidraget.

Ett utdrag ut uttalandet från representantskapet:

”Folkbildningsrådet ska stärka, vässa och effektivisera arbetet med kvalitet, uppföljning och kontroll. Folkbildningsrådets representantskap har därför beslutat om en markant ökning av Folkbildningsrådets budget för att möjliggöra en nödvändig förstärkning av arbetet med uppföljning och kontroll.

Vi är övertygade om att svensk folkbildning genom ett beslutsamt agerande nu kan gå starkare in i framtiden.”