Kraven på distansundervisning för vuxenutbildning lättas upp från mitten av juni

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndigheten nu lättar på rekommendationerna om distansundervisning och att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet från den 15 juni.

Senast uppdaterad:

I mars kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att gymnasieutbildning och vuxenutbildning skulle genomföras på distans. Nu meddelar myndigheten att rekommendationen hävs. I första hand betonar man att gymnasieskolan ska kunna återgå till ordinarie undervisning i höst.

Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Folkbildningsrådet har rekommenderat folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation till den övriga vuxenutbildningen om distansstudier. Det innebär att även folkhögskolan nu med försiktighet kan återgå till att genomföra viss undervisning på plats under sommaren och inför höstterminen. Det är dock av största vikt att man fortsätter att respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att förhindra smittspridning. Hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras är upp till varje folkhögskola att besluta.

– Det här är en svår situation och det ligger ett stort ansvar på varje skola att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Samtidigt är det mycket glädjande att viss verksamhet kan återupptas på plats, och att folkhögskolorna på detta sätt får möjlighet att planera för terminsstarten i höst.

Under våren har Folkbildningsrådet beslutat att ge dispens så vissa verksamheter tillfälligt kan bedrivas på distans, till exempel Svenska från dag ett på folkhögskola. Den dispensen är oförändrad.