Nu införs momskompensation för rörelseägda folkhögskolor

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat om ett nytt system för att jämna ut ekonomiska ojämlikheter mellan landets folkhögskolor.

Senast uppdaterad:

Bakgrunden är att regioner får ersättning för sina momskostnader av staten. Detta innebär ekonomiska fördelar för folkhögskolor med regional huvudman jämfört med en rörelseägd folkhögskola som inte får samma ersättning. Resultatet blir en betydande ekonomisk ojämlikhet som går ut över skolarnas verksamhet och deltagare.

Folkbildningsrådets styrelse har nu beslutat om en schablonersättning för att komma tillrätta med problemet. Förslaget har tagits fram i samråd med momsexperter och berörda medlemsorganisationer. I praktiken innebär det att de rörelseägda folkhögskolorna får ett extra bidrag baserat på antal deltagarveckor. Det nya bidraget ska införas stegvis över tre år med start 2021.

För Folkbildningsrådet har det varit angeläget att få till stånd en lösning som ger alla skolor likvärdiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Detta är ett verktyg för att värna utbildning av hög kvalitet för folkhögskoledeltagare över hela landet.