Ny satsning på forskarskola för folkhögskollärare

Som en del av höstens budgetproposition finns pengar till en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare. Förslaget innebär två miljoner kronor per år i fyra år till Linköping universitet som är ledande inom folkbildningsforskning i Sverige.

Senast uppdaterad:

– Linköpings universitet är navet i svensk forskning om folkbildning, och jag är så glad över denna satsning, skriver folkbildningsminister Anna Ekström i en kommentar på twitter

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet skriver man att ”Forskningen förväntas bidra med att ny kunskap tillförs forskningsfältet om folkhögskolan och folkbildningen, men även utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor.”

– Folkbildningsrådet välkomnar att regeringen satsar på forskning om folkbildningen, säger generalsekreterare Maria Graner. Vi jobbar ständigt för att ta fram och sprida kunskap om folkbildningen, och detta är ett välkommet tillskott för att ytterligare öka kunskapen om vår sektor.

En satsning på forskarskola är något som Folkbildningsrådet lyft fram i flera tidigare budgetunderlag, utifrån ett förslag från RIO, Förbundet Folkhögskollärarna och Mimer vid Linköpings universitet. Det är mycket glädjande att det nu blir verklighet.

Anna Ekströms kommentar på twitter