Ny satsning på intensivår för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att införa ett intensivår för att bidra till nyanländas etablering. I uppdraget ingår att samverka med en rad olika aktörer, bland andra Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

Syftet med intensivåret är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år, med hjälp av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser. Genom satsningen ska man förstärka nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Folkbildningen har lång erfarenhet av att erbjuda vägar och möjlighet till etablering i Sverige. Såväl studieförbund som folkhögskolor erbjuder redan idag en mängd olika utbildningar i såväl svenska som samhällsorientering.

– Intensivåret är en viktig satsning eftersom det fokuserar på sammanhängande individnära insatser, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi ser att folkbildningens aktörer kan bidra med erfarenhet och innovativa lösningar kring hur det kan genomföras.

Vid sidan om de arbetsplatsnära och språkintensiva insatserna kan bland annat kort utbildning, matchningsinsatser, validering, vägledning och samhällsorientering vara aktuellt. Insatserna ska kombineras så att de understödjer varandra och det är viktigt att insatserna genomförs parallellt eller efter varandra i ett högt tempo, skriver regeringen i ett pressmeddelande.