Nytt forskningscenter för civilsamhällesforskning

På Ersta Sköndal Bräcke högskola har man nyligen invigt den nya forskningsmiljön Centrum för civilsamhällesforskning. Där hoppas man kunna erbjuda ett möte mellan forskning och praktik i nära samarbete med ideell sektor. Även folkbildningens roll i civilsamhället är något som forskarna kommer titta närmare på.

Senast uppdaterad:

– Vi har alltid haft många projekt riktade mot civilsamhället, berättar Pelle Åberg, lektor och docent på centret. Men nu blir det arbetet än mer fokuserat.

Det finns en lång tradition av att studera civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och nu samlas resurser och kompetens inom det nystartade centret, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter. Även folkbildningen och dess samhällsbidrag är föremål för forskningen. Folkbildningen finns i landets alla kommuner och folkbildningens organisationer är viktiga lokala aktörer för att säkerställa människors tillgång till bildning och kultur.

– Vi har många forskare här som har gedigen erfarenhet av att studera folkbildning, med dess olika organisationer och verksamheter säger Pelle Åberg. Nu hoppas vi på många nya möjligheter att titta ännu närmare på folkbildningen och dess plats i civilsamhället. 

Forskningsprojekt om civilsamhällets roll i glesbygden

Ett aktuellt projekt på centret som Pelle Åberg just nu fördjupar sig i är vilken roll civilsamhället spelar för att bevara och utveckla service och annan infrastruktur i glesbefolkade områden. Ett område där såväl folkhögskolor som studieförbund gör stora insatser. I projektet finns också forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Karlstads universitet.

– Det finns flera exempel på lokala organisationer och initiativ från civilsamhället som ersätter eller fyller på för att hålla igång allt från badhus till medborgarkontor, berättar Pelle Åberg. Vi är nyfikna på hur lokalsamhället påverkas när ideella krafter tar ett större samhällsansvar. Hur går det här till och vad finns det för möjligheter och svårigheter längst vägen?

Totalt fyra orter kommer att studeras i projektet utifrån olika ideella initiativ som nu ersätter kommersiella eller kommunala verksamheter. Forskarna hoppas kunna se hur människor agerar för att fylla de behov som uppstår på landsbygden.