Nytt förslag om språkplikt för att få bidrag

Regeringen har nyligen lämnat ett förslag om en språkplikt som krav för rätt till försörjningsstöd. Folkbildningen har lång erfarenhet av att erbjuda utbildning i svenska och kan därmed vara en viktig aktör för att det ska kunna bli verklighet.

Senast uppdaterad:

Förslaget går ut på att en person som vill ha försörjningsstöd vid behov ska vara skyldig att delta i till exempel sfi eller motsvarande utbildning på folkhögskola. Språkplikten är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden. Regeringen menar att en fördel med det här kravet är att man kan nå ut till grupper som annars kan vara svåra att få in i olika insatser. 

– Utrikes födda kvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige, bland annat på grund av bristande språkkunskaper. Svenska språket är en viktig nyckel till utbildning, arbete och till att kunna delta aktivt i samhället, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Folkbildningen har lång erfarenhet av att arbeta med just dessa grupper, till exempel genom arbetet med Svenska för föräldralediga och Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor (UMSI). På både folkhögskolor och i studieförbund genomförs även insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska som fokuserar just på utbildning i svenska språket såväl som samhällsorientering.

– Tillräckliga kunskaper i svenska är en viktig faktor för att man ska komma in i samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Inom folkbildningen sker idag ett omfattande arbete med detta.