Pedagogisk utveckling genom berättelser

Berättelser kan vara ett alternativt sätt att beskriva pedagogiska metoder och utvecklingsarbete. Det prövas nu av fem folkhögskolor i projektet FAMN. Inspirationen kommer från Ruhi Tyson forskare och doktor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Senast uppdaterad:

FAMN-projektet har hittills tagit fram ett 70-tal metoder tillsammans med 150 deltagare. Nu ska en del metoderpresenteras med hjälp av berättelser från deltagare och lärare. Ruhi Tyson är doktor i pedagogik och medverkar för att inspirera och vägleda i arbetet.

– Berättelserna konkretiserar och synliggör metoder, och särskilt de bildningsprocesser som utspelar sig i den, förklarar Ruhi Tyson. Bildning är en biografisk process och biografier beskrivs bäst i berättelseform.

Genom att skapa berättelser ur pedagogers och deltagares perspektiv kan man illustrera hur metoderna fungerar i praktiken. Tanken är även att man på ett intresseväckande sätt ska synliggöra folkhögskolans unika arbetssätt och pedagogik.

Vad är FAMN?

FAMN står för folkhögskolan som arena för metodutveckling med nyanlända och är ett treårigt ESF-projekt med fem olika folkhögskolor som deltar. Syftet med projektet är bland annat att hitta, kvalitetssäkra och sprida pedagogiska metoder för att hjälpa unga nyanlända att komma vidare i sina studier och att komma i arbete. FAMN genomförs med stöd av ESF-rådet under 2019–2021. Projektets resultat kommer att samlas i en metodbok.