Satsning på studieförbundens verksamhet med utrikes födda kvinnor

Regeringen har presenterat en utökad satsning på studieförbundens verksamhet med utrikes födda kvinnor och andra grupper som står långt från arbete och studier. Med 50 miljoner per år ges studieförbunden bättre förutsättningar för att arbeta uppsökande med grupper som står långt ifrån samhället.

Senast uppdaterad:

– Studieförbunden finns i hela landet och gör viktiga insatser – inte minst bland nyanlända som vill lära sig svenska, skriver folkbildningsminister Anna Ekström i en kommentar på facebook.

Studieförbunden har sedan länge viktig och värdefull verksamhet med gruppen asylsökande och utrikes födda kvinnor. Verksamheten har ett stort fokus på att deltagarna ska lära sig svenska och att man ska få en ökad förståelse för hur samhället fungerar. Behovet av den här typen av insatser har dessutom ökat i samband med coronapandemin. Här har folkbildningen en viktig roll att spela genom att bland annat erbjuda människor sysselsättning och nya möjligheter i livet.

– Pandemin har slagit hårdast mot de som redan hade det tufft i samhället, skriver Anna Ekström. De av oss som är födda utomlands, i synnerhet kvinnor, kan ha långt till både jobb och studier – och behöver stöd för att hamna rätt. Det är en investering för hela vårt samhälle.

Studieförbundens etableringsinsatser för asylsökande samt utrikes födda kvinnor bidrar såväl till meningsfull sysselsättning och snabbare etablering som till att bryta utanförskap, det konstaterade Statskontoret i en utvärdering som släpptes tidigare i år. Men insatserna skulle kunna fungera ännu bättre med ett mer aktivt arbete genom socialt stöd, vägledning och motivering, enligt utvärderingen.

– En av folkbildningens många styrkor är att man är bra på att nå ut till grupper som andra har svårt att nå och engagera, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Den här satsningen ger studieförbunden möjlighet att fortsätta utveckla det viktiga arbetet.

Förslaget innebär 50 miljoner kronor per år över en tvåårsperiod. Medlen kommer att fördelas av Folkbildningsrådet till landets tio studieförbund.

Anna Ekströms kommentar på facebook