Statsbidraget till folkbildningen betalas ut tidigare

Folkhögskolor och studieförbund har drabbats hårt ekonomiskt under coronakrisen. För att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra och stärka sin verksamhet har regeringen beslutat att tidigarelägga nästa utbetalning av statsbidraget till folkbildningen med två månader.

Senast uppdaterad:

– Folkbildningen – folkhögskolorna och studieförbunden – är en oerhört viktig samhällskraft, som årligen når fler än en miljon personer i vårt land, skriver folkbildningsminister Anna Ekström i en kommentar på Facebook. Genom historien har folkbildningen ofta tagit ett stort ansvar vid särskilda händelser. Folkhögskolor och studieförbund tar ett stort ansvar även i detta läge.

Beslutet att tidigarelägga nästa utbetalning av statsbidraget till folkbildningen innebär att regeringen ändrar i Folkbildningsrådets regleringsbrev. Folkbildningsrådet kommer därför att kunna betala ut bidraget för det tredje kvartalet senast den 5 maj, det vill säga två månader tidigare än planerat. Folkbildningen får därmed bättre förutsättningar att vidta åtgärder för att minska sina kostnader utifrån de nya omständigheterna.

­– Folkhögskolor och studieförbund har signalerat till oss att de är hårt drabbade ekonomiskt och vissa har också akuta likviditetsproblem på grund av att många intäkter minskar, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi har haft nära dialog med Utbildningsdepartementet om detta och välkomnar den här lösningen för att hjälpa folkbildningen att ta sig igenom den här krisen.

Merparten av verksamheten i både studieförbund och på folkhögskolor genomförs nu på distans, efter rekommendationer från Folkbildningsrådet. Mycket verksamhet har dessutom ställts in vilket är en bidragande orsak till att ekonomin påverkas negativt då deltagaravgifter och intäkter för kost, logi och annat uteblir.

Folkbildningsminister Anna Ekströms kommentar på Facebook