Studieförbunden granskar verksamheten

Folkbildningsrådet har gett studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten. Bakgrunden är att flera studieförbund upptäckt fusk med statsbidrag kopplat till verksamhet i Järvaområdet i nordvästra Stockholm.

Senast uppdaterad:

– Det är viktigt att studieförbunden nu granskar den egna verksamheten ordentligt, inte bara i Järva utan i hela landet. Det är avgörande för studieförbundens trovärdighet att man går till botten med frågan om fusk och oegentligheter, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

På Folkbildningsrådets uppdrag granskar nu alla de tio studieförbunden verksamhet för åren 2017–2019. Uppdraget till nio av studieförbunden är att granska verksamhet där det finns risk att statsbidraget har använts felaktigt. I sin granskning ska studieförbunden titta särskilt på deltagare som ofta deltar och deltagare som varit med i fler än ett studieförbunds verksamhet. De ska också granska verksamhet där det förekommer omfattande kostnadsersättningar och stora volymer. Studiefrämjandet fick redan i våras ett särskilt uppdrag att genomföra en utökad genomlysning av sin verksamhet. Uppdraget gavs som en del i Folkbildningsrådets uppföljning, efter flera fall av fusk och felaktig bidragsanvändning.

– Statsbidragen ska gå till verksamhet som stärker och utvecklar deltagarna och därmed hela samhället. Vi accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin, säger Maria Graner.

Studieförbundens granskning ska lämnas till Folkbildningsrådet i januari 2021. Utifrån det underlaget fastställer Folkbildningsrådets styrelse vilka åtgärder som ska vidtas och hur mycket respektive studieförbund ska betala tillbaka av statsbidraget.