Studieförbunden tar krafttag mot fusket

Studieförbunden i samverkan vill sätta stopp för fusk och bedrägerier med folkbildningens bidrag. Ett omfattande arbete med att komma åt problemen har redan startats inom såväl studieförbunden som Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

Det är en utredning om fusk med statsbidrag i Järva som har startat debatten om hur studieförbunden kan bli bättre på att upptäcka och förhindra bidragsfusk.

– Studieförbunden som bransch måste blir bättre på att förebygga och förhindra liknande oegentligheter mot studieförbund i hela landet, säger generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan David Samuelsson. Det är ett arbete vi drivit en längre tid men med kraftigt ökat tryck när denna händelse inträffade.

Det aktuella fallet i Järva upptäcktes genom internkontroll i flera studieförbund. Dessa studieförbund har sedan dess arbetat intensivt med att identifiera och ta bort felaktig verksamhet.

– Statsbidragen till studieförbunden ska gå till folkbildning för människor som behöver det, säger David Samuelsson. Studieförbunden kommer aldrig att acceptera att vissa lurar till sig pengar som ska användas till folkbildning.

I ett pressmeddelande beskriver Studieförbunden i samverkan hur de redan har genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. I februari 2020 antogs skärpta gemensamma riktlinjer för verksamhet och pengar med koppling till fusket i Järva. Studieförbunden har även beslutat att helt gå över till digital registrering av deltagande i studiecirklar vilket ska försvåra fusk och underlätta kontroll. Man har också med extern hjälp tagit fram nya IT-verktyg för granskning och kontroll som började användas redan under juni 2020.

– Folkbildningsrådet välkomnar att studieförbunden agerar i den här frågan, säger generalsekreterare Maria Graner. Folkbildningens självförvaltningsmodell bygger på att varje enskilt studieförbund tar ansvar för och kontrollerar den egna verksamheten. Det är tydligt nu att både deras egen kontroll och vår uppföljning behöver utvecklas ytterligare.

Folkbildningsrådet kommer att vidta åtgärder för att stärka och utveckla kontrollen och uppföljningen av studieförbundens verksamhet. Frågan kommer närmast att diskuteras på Folkbildningsrådets styrelsemöte den 9 september. Senast den 1 november ska studieförbunden redovisa omfattningen av den felrapporterade verksamheten. Utifrån den redovisningen kommer Folkbildningsrådet avgöra hur mycket respektive studieförbund ska betala tillbaka.