Studieförbundens verksamhet i Järva utreds

Folkbildningsrådet har fått uppgifter om misstänkt fusk med statsbidrag från flera studieförbund med verksamhet i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Detta kommer leda till att studieförbund får betala tillbaka pengar. På sikt kan det även leda till att statsbidragsvillkoren skärps.

Senast uppdaterad:

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och utreder nu omfattningen, säger Maria Graner generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Det är beklagligt och oacceptabelt att pengar som skulle ha gått till folkbildning hamnar i orätta händer.

Folkbildningsrådet fick förra året information från flera studieförbund om att man misstänkte fusk med statsbidrag till folkbildningsverksamheten i Järva. Misstankarna rörde bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader. Den berörda verksamheten har skett i samverkan med lokala föreningar och det handlar i första hand om åren 2017–2019.

På Folkbildningsrådets uppdrag har studieförbunden nu granskat den egna verksamheten. De har även samverkat i en gemensam granskning för att upptäcka felrapportering mellan studieförbund.

Sju av tio studieförbund uppger till Folkbildningsrådet att de misstänker att det har förekommit fusk med statsbidraget i deras verksamhet.

–Vi är mycket bekymrade över omfattningen av fusket, säger Maria Graner. Det här bör leda till ökad kontroll och skärpta statsbidragsvillkor från vår sida.

Studieförbunden ska senast den 1 november i år redovisa omfattningen av den felrapporterade verksamheten. Utifrån den redovisningen kommer Folkbildningsrådet avgöra hur mycket respektive studieförbund ska betala tillbaka.