Tillfällig ändring av statsbidragssystemen ska underlätta för studieförbunden

Studieförbunden påverkas kraftigt av den pågående Coronapandemin och ställer nu om för att kunna genomföra verksamheten digitalt och på distans. Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande statsbidrag.

Senast uppdaterad:

– Under den pågående krisen är det angeläget att allt fokus ligger på att genomföra bästa möjliga verksamhet på ett klokt och säkert sätt, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Folkbildningen är en viktig samhällssektor som verkligen kraftsamlar när det gäller för att möta samhällsutmaningar och som behövs mer än någonsin nu i tider av oro och osäkerhet.

Med den tillfälliga ändringen ges en efterfrågad arbetsro för studieförbunden. De behöver nu kunna fokusera helhjärtat på att bedöma vilken verksamhet som kan och bör genomföras nu, och vilken verksamhet som samhället och deltagarna behöver efter det att den akuta krisen är över.

Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat om en dispens för att möjliggöra utökad verksamhet på distans. Studiecirklar kan nu genomföras även om inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt, det som kallas asynkron verksamhet. Det ligger i linje med tidigare rekommendationer om att all verksamhet som går just nu ska genomföras på distans.