Tre miljoner till folkbildningens demokratiarbete

Folkbildningsrådet fördelar tre miljoner kronor för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Medlen ska användas för insatser som bygger vidare på erfarenheterna från initiativet #ViMåstePrata.

Senast uppdaterad:

Under år 2020–2021 pågår en satsning för att främja demokratin i hela landet med anledning av att Sveriges demokrati firar 100 år. Folkbildningsrådet har nyligen skrivit under deklarationen för en stark demokrati som tagits fram med anledning av jubileet. Syftet är att öka kunskapen om vårt demokratiska system och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Det är en förstärkning av folkbildningens ordinarie demokratiarbete och ger även förutsättningar att medverka i den nationella kraftsamlingen.

– Folkbildningen är en arena där demokratin både förvaltas och utvecklas, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Demokratifrämjande arbete sker redan över hela landet hos både folkhögskolor och studieförbund, och med de här pengarna kan det arbetet intensifieras ytterligare.

Medlen ska gå till verksamhet som når ut i hela landet, som bedrivs i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft. Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att pengarna ska användas för insatser som bygger vidare på erfarenheterna från #ViMåstePrata och som samordnas av folkbildningens nationella samarbetsorganisationer. Initiativet fick projektmedel från Folkbildningsrådet 2018. Bland annat har regionala demokratidagar genomförts för att sprida kunskap, verktyg och inspiration om folkbildningens betydelse för demokratin.