Utlandspraktik i grupp ska leda till framtidstro hos unga arbetslösa

MOVES är ett ESF-projekt med målet inställt på att ge svenska ungdomar som varken arbetar eller studerar värdefulla arbetslivserfarenheter, runtom i Europa. Sunderby folkhögskola är en av flera lokala partners i projektet och sätter nu i augusti igång en förberedande utbildning. Men coronapandemin har satt käppar i hjulet och nu skjuts utlandspraktiken på framtiden.

Senast uppdaterad:

MOVES står för Mobility Offering Valuable Experience for Swedish youth och initiativet kommer från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Idén bakom MOVES kommer från Tyskland, där en liknande modell för utlandspraktik i grupp finns sedan tidigare.Även lokalt, i Sverige, har liknande satsningar genomförts. Finansieringen kommer från svenska ESF-rådet och satsningen pågår fram till sommaren 2022. Den Europeiska socialfonden (ESF) finns till för att främja sysselsättningen i alla EU-länder. Via fonden finansieras olika projekt som syftar till att stimulera arbete och kompetenshöjning.  Folkbildningsrådet sitter med i projektets referensgrupp.

Tanken med projektet är att kommuner och lokala partners ska identifiera och rekrytera ungdomar mellan 18 och 30 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Ungdomarna ska erbjudas möjlighet att göra praktik i grupp utomlands. I den inledande fasen finns fyra folkhögskolor med som lokala partners – Sundbybergs folkhögskola, Sunderby folkhögskola, Furuboda folkhögskola och Gotlands folkhögskola.

Folkhögskolans pedagogik viktig för att möta unga som varken arbetar eller studerar

Sunderby folkhögskola är en av folkhögskolorna som arbetar med MOVES. Under höstterminen startar en förberedande utbildning där målet är att eleverna sedan ska göra praktikjobb tillsammans, i ett annat EU-land.

Enligt Sunderby folkhögskola vill man med utbildningen bryta ungas isolering. Genom att göra något meningsfullt tillsammans med andra i samma situation skapas motivation till förändring. Utlandspraktik kan dessutom vara ett sätt att få ökad kompetens och erfarenhet, så att deltagarna sedan ska kunna söka fler jobb hemma i Sverige.

– Att bli isolerad, det vill säga att tappa kontakten med kompisar och vänner, är en process som kan gå väldigt snabbt, förklarar Susanna Gabrielsson, pedagog och samordnare. De här ungdomarna kan komma från alla möjliga familjer och det går inte att säga att någon har gjort något fel. Men när en ung person blir sittande i en återvändsgränd i livet, då är det tragiskt för alla och en stor förlust för samhället.

Syftet med initiativet är att det ska väcka liv i drömmar och att deltagarna ska få träffa nya vänner på en gemensam förändringsresa. Kursansvariga betonar hur värdefull folkhögskolans unika pedagogik och individfokus är för satsningen.

– MOVES handlar om att ge deltagarna hjälp att bli kaptener i sina egna liv, säger Susanna Gabrielsson. Den pedagogik som finns inom folkbildningen får en avgörande betydelse i det – eftersom vårt arbetssätt ger utrymme för deltagarnas personliga utveckling. Vi arbetar med ungdomarna där de befinner sig, just nu.

Ändrade planer på grund av corona

Den förberedande kursen startar enligt plan under höstterminen. Men utlandspraktiken har man fått skjuta på framtiden på grund av coronapandemin. I ett första steg erbjuder man nu istället praktik i grupp inom Sverige.

– Målsättningen att bryta negativa mönster tror vi kan ske också inomlands även om den inte innebär samma utmaning, säger Susanna Gabrielsson som ändå betonar att det slutgiltiga målet för deltagarna fortfarande är en praktik i Italien.