Vägen till arbetsmarknaden via yrkesutbildning på folkhögskola

Under hösten planerar Eslövs folkhögskola att starta en yrkesutbildning till fastighetsskötare på grundnivå. Utbildningen görs i samarbete med Eslövs Bostads AB. Idén till utbildningen väcktes i samband med ESF-projektet FAMN, som Folkbildningsrådet driver tillsammans med sex folkhögskolor däribland Eslövs folkhögskola.

Senast uppdaterad:

Utbildningen möter två behov, fastighetsbranschens brist på utbildad personal och den stora grupp av människor som idag saknar behörighet till högre studier och samtidigt behöver komma ut på arbetsmarknaden.

– Vi har länge sett behovet av en utbildning till fastighetsskötare, för bristen på utbildade fastighetsskötare är ett regionalt såväl som ett nationellt problem, säger Kristina Forslund, VD på Eslövs Bostads AB. Fastighetsskötaren är en av våra viktigaste funktioner på företaget eftersom det är hen som är närmast de boende och ser till att det är bekvämt, tryggt och problemfritt att bo hos oss.

– Från vårt håll har vi sett att det finns deltagare som behöver läsa in sin grundläggande behörighet och samtidigt få en möjlighet att snabbt gå ut i arbetslivet, berättar Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola. Genom den här utbildningen är det tänkt att du ska kunna läsa skolämnen på halvtid och sedan de kurser som leder till fastighetsskötarexamen på den andra halvtiden.

Utbildningen är i en projekteringsfas och utvecklas med hjälp av Region Skånes stöd till folkhögskolor som vill starta yrkesutbildningar. Det är även tack vare att Eslövs folkhögskola deltar i ESF-projektet FAMN som utbildningen kan bli en verklighet. Ett av målen i projektet är att folkhögskolan ska utveckla yrkesinriktade kurser för att etablera unga nyanlända på arbetsmarknaden.

Eslövs folkhögskola har fått dispens från Folkbildningsrådet för att erbjuda upp till 30 procent praktik på grundkursen. Även om fastighetsskötarutbildningen är kopplad till FAMN kommer den vara öppen för alla som vill söka.

– Jag tror att den här utbildningen kan bli en möjlighet för många människor som idag står långt från arbetsmarknaden, men som har alla de kvaliteter som Kristina ser är styrkor hos en fastighetsskötare. Därför är det väldigt spännande att se hur den här utbildningen kan komma att lösa flera behov, säger Ulrika Gleisner.

– Fastighetsskötare är ett väldigt socialt yrke, berättar Kristina Forslund, många tänker först på de tekniska bitarna med VVS, låsmontering och att sköta utemiljön. Men för att kunna göra dessa saker kommer du rakt in i människors hem. Det kräver både respekt och förståelse för de människor man kommer att möta dagligen.

Vad är FAMN?

FAMN står för folkhögskolan som arena för metodutveckling med nyanlända och är ett treårigt ESF-projekt med sex olika folkhögskolor som deltar. Syftet med projektet är bland annat att hitta pedagogiska metoder för att hjälpa unga nyanlända att komma vidare i sina studier och att komma i arbete.