Viktigt med folkbildning för lokalpolitiker

Studiecirkeln är viktig för lokalpolitikers bildning, det visar en ny studie från Linköpings universitet. Cirklar används bland annat som verktyg för ideologisk skolning och för att stärka lokalpolitiker i sina förtroendeuppdrag.

Senast uppdaterad:

– Detta med utbildningar för politiskt förtroendevalda tycks ha fallit mellan stolarna inom forskningen, trots att det rimligen är av stor betydelse för hur vår demokrati fungerar, säger Henrik Nordvall, biträdande professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med doktorand Daniel Bladh och adjunkt Louise Malmström har Henrik Nordvall nyligen publicerat studien ”Den lokala politikerns bildningsarenor.” Av de fullmäktigeledamöter som valdes 2018 deltog 37 procent i studiecirklar eller annan folkbildning under valåret. I studien undersöks bland annat vilka mål dessa studiecirklar har och vilken betydelse de har för deltagarna.

Stärka engagemang och kunskaper

Studiecirklarna anordnas av politiska partier, ofta i samarbete med studieförbund, och av kommunerna. Majoriteten av cirkelledarna som intervjuades för studien berättar att studiecirklarna utgår från ett studiematerial, men att det främst används som ett stöd för att få till ett givande samtal för deltagarna. Studiecirklarna anordnas bland annat för att skola politikerna ideologiskt, utveckla partierna som organisationer och för att stärka politikernas engagemang. Genomgående finns vilja skapa ett politiskt samtalsklimat där alla törs engagera sig politiskt samt stärka politikernas kunskaper om bland annat lagar och annat som rör uppdraget som kommunpolitiker.

– Vi har drygt 35 000 kommunpolitiskt förtroendevalda i Sverige och de fattar beslut av stor betydelse för oss alla. Utbildningar som kan ge stöd till dem att utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt har därför en betydande samhällsrelevans, säger Henrik Nordvall.

En demokratifråga

Folkbildning för lokalpolitiker ger förutsättningar för den som vunnit sina väljares förtroende i ett val att utförda sitt uppdrag – oavsett tidigare utbildning och erfarenhet. Tillgång till utbildning blir alltså en demokratifråga, menar forskarna:

– Eftersom maktpositioner inte är tänkta att reserveras för specialister i en demokrati, krävs det att folkvalda oavsett bakgrund får en orientering om hur systemet fungerar. Här kan utbildning av förtroendevalda spela en utjämnande roll för sådana skillnader, avslutar Henrik Nordvall.