”#ViMåstePrata är en viktig satsning för att stärka demokratin”

Initiativet #ViMåstePrata har rönt stor uppmärksamhet och folkbildningen genomförde förra året en rad insatser för att stärka demokratin. Med samtalskort, studiehandledningar och demokratidagar har arbetet utvecklats.

Senast uppdaterad:

Hédi Fried, en av de som överlevde förintelsen, har outtröttligt genom hela sitt liv kämpat för rättvisa. Hon initierade för några år seda #ViMåstePrata tillsammans med ett antal offentliga personer och folkbildningen för att stärka demokratin i Sverige. Våren 2018 utkom Handbok för demokrater, en antologi med ett tjugotal texter av lika många författare med reflektioner om demokrati. Samtidigt samlade man ihop 130 engagerade personer i en demokratitalarbank och de begav sig sen ut på möten och samtal.

Med ett särskilt stöd från Folkbildningsrådet genomfördes 2019 åtta demokratidagar på lika många platser i Sverige där över 800 personer deltog. Satsningen har även inneburit produktion av samtalskort om demokrati, en broschyr om demokratitalarna och den digitala samtalsplattformen Sverigepratar – för samtal mellan oliktänkande bortom filterbubblorna.

– Initiativet landande i en tid då samhällsdebatten var både hård och polariserad. Det har därför varit extra stärkande och roligt med ett gemensamt folkbildningsinitiativ, som byggt på bildning, engagemang och inkludering. Vi ställde demokratin högt på dagordningen och det behövdes, sägerKajsa Wiktorin, projektledare för #ViMåstePrata som tillsammans med Jonas Joelson och Ronny Schueler, tycker att det har varit en viktig och lyckad satsning.

– Vi har lärt oss hur viktigt det är att komma samman för att utvecklas vidare i uppdraget som folkbildare. Vi ska vara en del av den tid vi lever i. Vi känner oss stolta över att vi gjort det här tillsammans – studieförbund och folkhögskolor – och att resurser, materiel och möjligheter nått hela vägen ut, säger Kajsa Wiktorin.

Demokratiarbetet lever vidare inom folkbildningen, som en självklar del av vardagen. Mer information, samtalskort, studiehandledningar och demokratitalare finns på #ViMåstePrata:s webbplats:

vimasteprata.org