Fler får möjlighet att gå SMF på folkhögskola

Ett tuffare läge på arbetsmarknaden har lett till en ökad efterfrågan på arbetsmarknadspolitiska insatser på folkhögskola. Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har därför kommit överens om att fler ska få möjlighet att gå studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Tidigare har det funnits ett fast antal platser som fördelats mellan folkhögskolorna, men nu kommer Arbetsförmedlingen tills vidare ersätta samtliga platser.

Senast uppdaterad:

Våren 2021 går fler än någonsin i en studiemotiverande folkhögskolekurs. Antalet platser på SMF är hittills i år 852, vilket är en markant ökning jämfört med 452 motsvarande tid förra året. Folkbildningsrådets uppföljning av verksamheten visar på goda resultat och vinster för både samhälle och individ, särskilt för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. 

En gymnasial utbildning är den viktigaste faktorn för möjligheten till varaktig etablering på svensk arbetsmarknad. Tillsammans med Arbetsförmedlingen samarbetar Folkbildningsrådet i två större insatser: studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och etableringskurs på folkhögskola. Deltagarna förbättrar sina möjligheter på arbetsmarknaden genom att finna motivation att återgå till och slutföra sina studier eller att få ett arbete.

– Utanförskapet i samhället växer, inte minst som en effekt av coronapandemin, och vi ser att behoven av den här typen av insatser fortsätter vara väldigt stora, säger Maria Graner generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Vi välkomnar överenskommelsen med Arbetsförmedlingen som innebär att ännu fler nu får möjlighet att börja studera på sina egna villkor.

Folkbildningsrådets uppföljning visar att studiemotiverande folkhögskolekurs ger goda resultat. Enligt statistik från SCB läser hela 59 procent av deltagarna vidare i någon form efter genomförd SMF, vilket långt överstiger målet att minst 25 procent ska motiveras att gå vidare till fortsatta studier. Även etableringskursen visar på goda resultat, till exempel så förvärvsarbetar 25 procent av kvinnorna och 57 procent av männen inom tre år efter att de gått en etableringskurs.

– Till folkhögskola kommer många av de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av anpassningar och individuella lösningar, säger Maria Graner. Genom folkhögskolans arbetsmarknadsinsatser får de möjlighet att ta viktiga steg mot en utbildning eller ett jobb.

För 2020 ökade det totala antalet anvisningar till SMF med 13 procent jämfört med föregående år. I slutet av november 2020 uppgick antalet inskrivna arbetslösa till 451 000 personer, vilket är en ökning med närmare 87 000 personer jämfört med samma månad 2019. Arbetslöshetsnivån har ökat mest för ungdomar 18–24 år, utrikes födda och de som saknar gymnasial utbildning. För Etableringskursen har man sett en minskning i antalet deltagare under flera år, men den primära orsaken till det är att storleken på målgruppen minskat samt är svårare att nå.