Folkbildning om coronavaccin i Järva

Studiefrämjandet i Stockholm satsar på folkbildning om corona och vikten av att vaccinera sig. I samarbete med regionen har man sedan pandemins start erbjudit information på flera olika språk och skapat plats för möten, samtal och frågor.

Senast uppdaterad:

Att nå ut med folkhälsoarbete i marginaliserade områden är en sedan länge känd utmaning, som blivit ännu tydligare under pandemin. Andelen dubbelvaccinerade i många marginaliserade områden ligger under rikssnittet och myndigheterna kämpar alltjämt med att nå ut med sina insatser.

I Järvaområdet i Stockholm har Studiefrämjandet jobbat intensivt sedan pandemins start, både med fokus på att informera om coronaviruset generellt och sedan i våras även med riktade insatser om vikten av att ta vaccin. Arbetet genomförs i samverkan med Transkulturellt centrum i Region Stockholm och deras hälsoinformatörer.

– Vi märkte tidigt att informationen om covid behövde vara mer tillgängliga för människor som bor i förorten, bland annat här i Järva, säger Abdibashir Hirsiguled, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet i Stockholm. Vi började göra föreläsningar om covid redan under 2020, och när vaccinationerna kom så bestämde vi oss att fortsätta göra samma sak.

Centralt i satsningen har varit att ge vetenskapligt belagd information på olika språk, i kombination med att erbjuda plats för samtal och frågor. Upplägget på träffarna har varit att inbjudna läkare, forskare och hälsokommunikatörer från regionen föreläst och därefter har deltagarna kunnat ställa frågor och diskutera. Att få prata med sakkunniga har varit viktigt för många som haft farhågor kring vaccinationen, som fått information från osäkra källor och som varit oroliga när rekommendationer ändrats.

– Vi ville motverka myter och osanningar i samhället, säger Abdibashir Hirsiguled. Det finns många som är skeptiska och därför är det bra att människor får komma i kontakt med sakkunniga, och att folk får prata med varandra.

Satsningen har nått många och fått positiv respons av såväl regionen som deltagarna själva. Förutom att enskilda kunnat medverka på zoom så har Studiefrämjandets även sänt live på facebook, sändningar som har haft tusentals visningar. Behovet är fortsatt högt och man planerar fler tillfällen under 2022.

Foto: Mostphotos