Folkbildningsrådet fördelar extra medel till folkhögskolan

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat om en fördelning av de 170 extra miljoner till folkhögskolan som tillfördes i årets vårändringsbudget. Folkbildningsrådet välkomnar satsningen på folkhögskolorna och konstaterar att många skolor har behov av ekonomiskt stöd. Beslutet innebär att 45 folkhögskolor nu får ytterligare statsbidrag.

Senast uppdaterad:

Regeringen lanserade i våras ett omfattande jobb- och utbildningspaket för unga. Det innebar ett tillskott på 170 miljoner till folkbildningsanslaget för att upprätthålla och bygga ut folkhögskolans kapacitet. Satsningen utgörs av 100 miljoner till nya utbildningsplatser för hösten 2021, något som alla folkhögskolor har fått möjlighet att ta del av, samt 70 miljoner kronor till särskilt stöd till de folkhögskolor som är mest drabbade av ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin.

Folkhögskolorna har fått ansöka om det särskilda stödet och Folkbildningsrådet har gjort en samlad bedömning av de enskilda folkhögskolornas ekonomiska läge. Totalt ansökte 59 skolor och av dem har 45 nu beviljats extra stöd. Stödbeloppen varierar mellan 800 000 och 5,2 miljoner kronor per skola.

– Det här är en viktig och efterlängtad satsning. Många folkhögskolor har en tuff ekonomisk situation, som har förvärrats under pandemin, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi ser behov av fortsatta satsningar på folkhögskolan så att de ska kunna fortsätta ta stort ansvar i samhället för omställning och nystart.

Folkbildningsrådet och folkhögskolornas intresseorganisationer har under en längre tid pekat på behov av att öka grundbidraget för att verksamheten ska kunna fortsätta med samma kapacitet. Pandemin har inneburit ytterligare påfrestningar på många folkhögskolors ekonomi, när intäkter för till exempel logi försvunnit utan att kostnader kunnat minskas. Trots att man bedriver resurskrävande verksamhet så har folkhögskolan en betydligt lägre ersättning per utbildningsplats än gymnasieskolan, något Folkbildningsrådet lyfte i sitt budgetunderlag till regeringen tidigare i år.